„Testované soubory se nyní shromažďují na Univerzitě v Edinburghu. Zde proběhne první fáze hodnocení, a to pomocí speciálního počítačového programu,“ uvádí David Matuška z české agentury CEET. Právě ČR totiž Evropská unie pověřila přípravou a hodnocením celého projektu. „Dílčí výsledky budou známy 29. března na konferenci v Berlíně,“ doplňuje Matuška.

Tím ale testovací maraton zdaleka nekončí. Hned poté totiž překlady poputují na Univerzitu John Hopkins v USA, kde se na ně zaměří profesionální oko desítek překladatelů a jazykových odborníků. Ti je budou porovnávat pomocí speciálních tabulek a „bodovat“ jejich přesnost a správnost.

Celkové výsledky pak vyhodnotí CEET na červencové Konferenci Asociace pro počítačovou lingvistiku ve švédské Uppsale. „Jsme zvědaví, jak v konkurenci obstojí technologická novinka EU Euromatrix Plus, na jehož vývoji se CEET podílí,“ uzavírá Matuška. Nový překladač by totiž podle něj mohl EU přinést úspory desítek miliónů eur ročně.