Za velmi perspektivní technologii považují vědci například využití řas pro dočištění vod pocházejících z čistíren komunálních odpadů. Tato biomasa může být zdrojem významných látek, například poly-nasycené mastné kyseliny jsou používané jako doplněk výživy - přírodní barviva používá potravinářský průmysl, nebo zdrojem zelené energie.

Řada kmenů sinic a řas produkuje také biologicky aktivní látky, které bude možné využít v medicíně, uvedli vědci v tiskové zprávě.

Další oblastí, kterou se ústav zabývá, je využití mikrobiálních pochodů při rekultivacích hnědouhelných výsypek. Podobně je zaměřen projekt v oblasti biotechnologií ozeleňování střech městských budov. Výsledkem bádání ústavu by měla být také nová ponorná fluorescenční sonda, která by měla dokázat zjistit výskyt sinic a jimi produkovaných jedovatých látek okamžitě, a ne se zpožděním až několika dnů.