Nástavbou výukového patra vzniknou čtyři specializované učebny cizích jazyků. Obměna vybavení se pak týká i dalších odborných učeben fyziky, chemie, výtvarné a hudební výchovy. Modernizovány budou také školní dílny a cvičné kuchyňky.

Celkově vyjde rekonstrukce školy na více než 70 miliónů korun. Město už do její renovace investovalo přes deset miliónů korun. Škola už je zateplená, má novou fasádu a střechu. Úpravy by definitivně měly být dokončeny letos v létě.

Základní škola Mendelova byla postavena v roce 1967 a vybavení některých učeben je dodnes téměř původní. Pedagogové a žáci se tak musí potýkat s nedostatkem prostoru pro výuku cizích jazyků a tělocviku, což škola řeší rozkládáním výuky do ranních, nultých hodin, nebo jejich půlením.

Podle Michala Sobka z Regionální rady Moravskoslezsko, která přerozděluje evropské finance, je modernizace školy prvním dílčím schváleným projektem Karviné zahrnutým do integrovaného plánu rozvoje města.

Na realizaci svého integrovaného plánu má město vyhrazeno přibližně 400 miliónů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. O tyto peníze se může až do roku 2013 ucházet předkládáním dílčích projektů.

Karviná už od února rekonstruuje například knihovnu a v březnu začne s opravami kulturního domu Družba. Každá z investic je za více než 100 miliónů, město je má rovněž zahrnuty do integrovaného plánu a bude na ně žádat o peníze z Regionálního operačního programu.