"Na základě testů Scio rozhodně přišli studenti s nižšími nároky na své studijní výsledky. Přišli studenti nevyhranění, nebyli schopni až elementárních úkolů, například oddělovat v historickém textu důležité od nedůležitého," uvedla tajemnice katedry historie Helena Východská.

"Její" katedra na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio, jež v republice nahrazují přijímací zkoušky na téměř 60 fakultách, brala zájemce poslední tři roky. Předtím připravovala vlastní oborový test. "Díky tomu máme srovnání. Dnes je bohužel společenská objednávka taková, že by člověk měl mít vysokou školu a je jedno, co to bude. Předtím to ale vždy bylo tak, že přišli studenti, kteří už na středních školách byli zacíleni na historii a výsledky podle toho vypadaly," dodala.

Po zavedení testů nezvládla polovina přijatých první semestr

Rozdíl mezi studenty přijatými před a po zavedení NSZ označila za fatální. Podle Východské se letos dokonce stalo, že první semestr nezvládla půlka ročníku.

Návrat zpět k oborovému testu zvažuje také například katedra geografie. Podle její tajemnice Aleny Matuškové se díky testům Scio zjistí všeobecná úroveň žadatele. "Ale bohužel jsou to často lidé, kteří nemají o geografii zájem a ani představu, co to obnáší. Chybí jim vztah k oboru. V prvním ročníku jich potom strašně ubývá," řekla. Za úbytkem prý není náročnost, ale zjištění mnohých, že "to není ono".

Proděkan fakulty Ladislav Čepička potvrdil, že jsou na fakultě obory, kde by vyučující upřednostnili oborový test a Scio ho zatím nenabízí.

"Je pravda, že proces reformy přijímacího řízení na vysokých školách je dlouhodobý. Zkoušejí často, jak jim budou jednotlivé typy vyhovovat," uvedl mluvčí Scio. Odlišné požadavky se vyskytují hlavně u pedagogických ale i filozofických fakult. "Například filozofická fakulta v Olomouci má na téměř každý obor odlišné přijímací zkoušky," dodal. K vlastním přijímacím zkouškám letos přešly dvě fakulty. Kartous upozornil, že i v rámci NSZ je možné vykonat oborové testy, a to ze základů společenských věd, matematiky, jazyků, přírodních věd.