Z vyšších odborných škol se stanou profesní instituty a měly by být zařazeny do systému vysokoškolského vzdělávání. I nadále by je ale zřizovaly kraje.

Zástupci ministerstva prý slíbili vypracovat jakýsi bedekr, jak by se měly VOŠ transformovat. Podle Ponce by prý mohl být schválen ještě do konce tohoto roku, zřejmě jako novela vysokoškolského zákona. Od roku 2011 by se pak mohly školy připravovat na změny, z evropských fondů byly na tyto účely vyčleněny dvě miliardy korun.

"Považujeme za vhodné vytvořit novou instituci typu profesního institutu, která by realizovala tříleté bakalářské programy a případně také dvouleté programy, které v naší nabídce chybí," konstatovaly zaměstnavatelské svazy. V Česku nyní funguje 184 vyšších odborných škol, zřizovány jsou většinou při středních školách. Nabízejí tříleté prakticky orientované studium zakončené titulem diplomovaný specialista - DiS.

Profesní instituty jako součást terciárního vzdělávání

Profesní instituty by měly být zařazeny do terciárního vzdělávání, i nadále by ale fungovaly ve spolupráci s danou střední školou a byly zřizovány kraji. "Za samozřejmou považujeme nutnost zachovat úzkou vazbu profesních institutů na region a zaměstnavatele," uvedl Ponec. Změny v systému by si vyžádaly také nové akreditace, na obsahu studia by se přitom měly podílet i místní firmy spolupracující se školou. Kredity získané ve dvouletých programech by navíc byly přenositelné do navazujících studijních programů.

Podle Ponce ale budou proti transformaci VOŠ zřejmě protestovat vysoké školy. Ty totiž už dávno vzdělávají studenty ve tříletých bakalářských programech a VOŠ nabízející bakalářské tituly by jim tak zřejmě ubraly uchazeče.