„Dá se říci, že obdobně zpracované dějiny má velmi málo měst nejen v Česku, ale i ve střední Evropě,“ řekl novinářům historik Ivo Bartečka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého (UP), jejíž katedra historie sehrála roli organizátora i tvůrce publikace.

Zhruba jedna polovina autorů pochází podle něj z univerzity. Zbývající pak působí v různých institucích. Jedná se například o muzejníky, archiváře, památkáře či archeologovy. Kromě mapování historických událostí najdou čtenáři v publikaci mj. i dějiny literatury, kultury, divadla či architektury.

Projekt, který obsahoval vydání Malých dějin Olomouce a akademických dějin, schválilo městské zastupitelstvo již v roce 2000. Zatímco třísetstránkové malé dějiny vyšly již v roce 2002, akademické se zhruba dvouletým zpožděním proti původnímu záměru.

„Hlavním důvodem je to, že jde o skutečně rozsáhlé dílo náročné na zpracování. Za pozitivní přitom považuji to, že se podařilo dodržet původně plánovaný rozpočet ve výši 7,2 miliónu korun a navíc zvýšit náklad z původně uvažovaných tří tisíc výtisků na 3500,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Jan Holpuch (ODS).

1170 stran a 5,5 kila 

Dvoudílné akademické Dějiny Olomouce mají celkem 1170 stran a váží dohromady přes 5,5 kilogramu. Mezníkem prvního a druhého dílu je polovina 19. století, text je doveden oficiálně do roku 2005, ale nacházejí se v něm i údaje z let pozdějších. Od čtvrtka mohou zájemci získat publikaci za 1100 korun v informačním centru města a také v některých vybraných knihkupectvích. „Část nákladu bude také použita pro reprezentační účely,“ poznamenal náměstek.

„Pro Olomouc jako město s mimořádně bohatou historií bylo zpracování podrobných dějin velmi důležité. Oceňuji přitom, že publikace při zachování odborného charakteru umožní díky způsobu zpracování studium historie také běžným čtenářům,“ konstatoval olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).

Známá fakta, nové interpretace

Akademické Dějiny Olomouce, které neobsahují jen známá fakta, ale i jejich nové interpretace a výsledky výzkumů, jsou podle Bartečky cenné mj. v tom, že jejich zpracování nemuselo odolávat žádným politickým, mocenským či ideologickým tlakům. „Za významný považuji jejich multižánrový a multikulturní přístup,“ zdůraznil historik. Odborníci se zaměřili na historický přínos nejen českého, ale i německého a židovského obyvatelstva. „Tím se dějiny odlišují od předešlých prací z minulosti,“ podotkl Bartečka.

Podle hlavního redaktora publikace Jindřicha Schulze z katedry historie Filozofické fakulty UP je její největší novum v tom, že je v ní vůbec poprvé zpracována ucelenější historie po roce 1989.

„Moderní pasáže jsem psal s vědomím, že toho víme zatím velmi málo. Využíval jsem i toho, že jsem se k řadě materiálů dostával i jako městský zastupitel. Názor jsem si učinil i z různých jednání. Jsem si však vědom toho, že až bude tuto část historie zpracovávat někdo za 50 let, může mít jiný názor,“ dodal Schulz, který zpracovával právě mj. i nejmodernější dějiny.

„Recenzenti se shodují v tom, že se jedná o mimořádné dílo, které do budoucna zakotví vnímání a přijímání olomouckých dějin nejméně pro jednu generaci,“ uvedl k publikaci rektor UP Miroslav Mašláň.