Velikost kráterů se různí od dvou do 15 kilometrů v průměru. I když celkové zásoby vody v oblasti závisí na tloušťce vrstvy ledu, vědci odhadují, že by na severu souputníku Země mohlo být přibližně 600 miliónů tun zmrzlé vody.

"Nový nález dokazuje, že Měsíc je ještě zajímavější a přitažlivější, než jsme si dříve mysleli. Jako místo pro vědecké výzkumy a expedice i jako operativní základna," uvedl šéf amerických vědců Paul Spudis.

Radarová sonda Mini-SAR mapovala odvrácenou severní stranu Měsíce za použití polarizace a pomocí rádiových vln. Výsledkem bylo zjištění, že vnitřek některých kráterů má charakteristiku podobnou ledu. Nález tak může poskytnout podklady pro další zkoumání oblasti.

Závěry výzkumu doplňují dřívější zjištění mapující výskyt vody na Měsíci. Sonda Mini-SAR je jedním z 11 zařízení, které NASA k těmto výzkumům využívá. Jedním z posledních známých pokusů byl řízený dopad rakety a sondy LCROSS, při kterém sonda zkoumala částice prachu vymrštěné pádem nosné rakety na povrch Měsíce.

Objevení vody je důležité pro plány na přistání na Měsíci a možné vybudování stálé lunární stanice.