"Od Novákovy smrti loni uplynulo 70 let, na dílo se proto již nevztahuje autorskoprávní ochrana," připomněla šéfredaktorka univerzitního časopisu Muni.cz Petra Nováková.

"Cílem digitální knihovny Arna Nováka je usnadnit přístup k jeho rozsáhlému a zásadnímu dílu a zároveň upozornit na tak významnou a obdivuhodně plodnou osobnost, jakou profesor Novák byl," uvedla Nováková.

Celkem univerzitní knihovníci digitalizovali 50 monografií a 40 odborných textů, což je dohromady asi 11 000 stran. Novákovo dílo tím však ještě není vyčerpáno. Na webových stránkách se proto objevila výzva s žádostí o spolupráci. Knihovna hledá instituce a jednotlivce, kteří vlastní další Novákovy práce.

Novák se narodil v Litomyšli jako syn středoškolského profesora a spisovatelky Terezy Novákové. Na Univerzitě Karlově se habilitoval v oborech německé a české literatury. Do Brna natrvalo přesídlil v roce 1921, tři roky po vzniku Masarykovy univerzity. Školu na sklonku 30. let vedl jako rektor.

Je autorem řady statí i souborných děl o dějinách české literatury, věnoval se také kritice a editorské práci. Životním dílem je kompendium Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob po naše dny. V úterý uplyne 130 let od Novákova narození.