Na příručce, která byla financována ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spolupracovali zástupci středních odborných škol a některých finančních organizací. Jejími autory jsou Petr Klínský z Obchodní akademie Heroldovy sady v Praze 10 a ředitelka OA Jindřichův Hradec Danuše Chromá. Příručka přímo navazuje na publikaci stejných autorů Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, kterou NÚOV vydal v roce 2008.

Důležitost toho, aby se žáci seznámili se základy finančního vzdělání už ve škole, zdůraznila i ministryně školství Miroslava Kopicová. Nejrůznější lákavé nabídky zboží vytvářejí dojem, že se bez nich člověk neobejde, a přitom je to tak jednoduché - stačí vzít si rychlou půjčku... Mladí lidé, kteří se nebojí riskovat a přitom se nevyznají v bankovních produktech, mohou být nejvíc ohroženi. Výuka finanční gramotnosti na školách je proto jedním z prostředků, jak takovým situacím předejít. Její zvládnutí na druhé straně umožní mladým lidem efektivně využívat širokých možností finančního trhu.

Finanční gramotnost jako součást klíčových kompetencí

V nových vzdělávacích programech je finanční gramotnost chápána jako součást klíčových kompetencí, které mají absolventi mít, aby dobře obstáli v současné společnosti. Školy mají poměrně velkou volnost v tom, k jakým předmětům tuto problematiku zařadí a jakým způsobem ji budou učit.

Do jaké míry je finanční gramotnost nezbytná, vyšlo plně najevo v souvislosti s ekonomickou krizí. „V poslední době například banky zvyšují úrokové sazby lidem, kteří mají hypotéční úvěr a skončila jim fixace. Pokud domácnost nevede rodinný rozpočet, může se kvůli tomu dostat do dluhové pasti,“ říká Eva Rathouská Grmelová, která se finanční gramotností zabývá v Národním ústavu odborného vzdělávání.

Ekonomické školy předávají své zkušenosti

Školy s ekonomickým zaměřením mají finanční problematiku jako standardní součást výuky už léta, novinku ovšem toto téma představuje pro většinu ostatních odborných škol. „Při zavádění finanční gramotnosti do všech škol bylo výhodné, že už jsme s tím měli zkušenosti. Využili jsme je při tvorbě příručky a myslíme si, že to ostatním školám pomůže,“ říká jeden z autorů Petr Klínský.

Nová příručka proto obsahuje praktické úlohy, které jsou šité přímo „na míru“. Část z nich si vytvořili sami učitelé a používali je při výuce a další část úloh pochází od pracovníků finančních institucí, kteří přímo v praxi odpozorovali, co dělá jejich klientům největší potíže. Tím byla vytipována opravdu nejpotřebnější témata.

Příručku dostaly všechny střední odborné školy a v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách NÚOV a na Metodickém portále rvp.cz.

Úloha z příručky Finanční gramotnost
Rodina žije v bytě 3 + 1 na sídlišti Máj. Měsíční příjmy: čistá mzda Filipa Matušky 28 656 Kč, dále čistá mzda paní Matuškové 25 300 Kč a příjem matky paní Matuškové ve výši 10 600 Kč – starobní důchod. Dcera Ivana a syn Ondřej studují na středních školách. Výdaje domácnosti představují měsíčně částku 46 200 Kč (v tom je zahrnuto pojištění bytu, automobilu a životní pojištění 7 800 Kč měsíčně). Rodina má z minulých let finanční rezervu 550 000 Kč uloženou na termínovaném účtu u banky. Rodina se rozhodla investovat do rodinného domku. Předpokládá, že financování by se mohlo uskutečnit z finanční rezervy, prodejem bytu na sídlišti a zbytek potřebné částky by bylo možno získat hypotečním úvěrem. V realitní kanceláři si rodina vybrala rodinný domek za 4 500 000 Kč. Za byt na sídlišti nabízí realitní kancelář 950 000 Kč.
•          zjistěte potřebnou výši hypotečního úvěru (a kolik procent tento úvěr činí z celkové ceny domku);
•          zjistěte, zda má rodina měsíčně přebytek příjmů, který by na splácení hypotečního úvěru mohla použít;
•          získejte tři nabídky hypotečních úvěrů u různých bank; s pomocí vhodných kalkulaček na webových stránkách těchto bank či jiných stránkách vypočtěte, kolik bude činit celková částka hypotéky k vrácení, pokud budeme předpokládat měsíční splátku kolem 18 000 Kč.