Úřad na příkladech dokumentoval, že zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů je v Česku využíváno téměř ve všech možných životních situacích. "Pořízené záznamy jsou využívány pro dokazování sousedských sporů, k dokázání kázeňského prohřešku dětí ve škole. Jsou často zneužívány ve firmách ke sledování docházky nebo plnění pracovních úkolů," uvedl úřad.

Kvůli porušování zákona úřad loni podle zprávy vedl stovku správních a přestupkových řízení, na uložených sankcích vyinkasoval 1,72 miliónu korun. K nejvyšším patřila pokuta udělená ministerstvu financí za porušení bezpečnostních opatření automatizovaného systému daňové správy ADIS, a to ve výši 350 000 korun.

Statisíce na pokutách za spamy

Kvůli zasílání nevyžádaných obchodních sdělení úřad ve 112 řízeních uložil pokuty ve výši 797 000 korun. Počet stížností na tato sdělení se podle úřadu v porovnání s předchozím rokem, kdy jich bylo 1500, zvýšil zhruba o třetinu.

Ochránci soukromí kritizovali také umisťování kamer ve zdravotnických zařízeních a na sportovištích, kde problém spatřovali v jejich umístění, ale také v bytových domech. V jejich případě za základní problém pokládají skutečnost, že "jsou primárně určeny a využívány ke sledování osob, a ne k deklarované ochraně majetku".

Úřad proto uvítal záměr vlády připravit ještě letos novelu zákona o ochraně osobních údajů, která by zavedla pravidla pro shromažďování dat prostřednictvím kamerových systémů. Obdobný postup ochránci soukromí předpokládají také pro zavedení pravidel zpracování údajů o lidské DNA.