"Jedná se například o dlouhodobě plánované akce jako například rekonstrukce školního hřiště na Ohradě nebo výměna oken a zateplení základní školy na Trávníkách, které jsou v souladu s koncepcí rozvoje města a na něž hledáme finanční prostředky v dotačních programech tak, abychom co nejvíce nákladů uhradili z jiných zdrojů než městských," uvedla vsetínská starostka Květoslava Othová.

Kromě toho však město bude žádat také o další dotaci z programu prevence kriminality, a to zejména na vybudování sportovního hřiště pro volný čas na Lapači s celkovými náklady 980.000 korun. "Letos bychom rádi z tohoto programu vybudovali na nevyužité a neudržované ploše před skateparkem hřiště s asfaltovým povrchem a brankami pro amatérské míčové hry," přiblížil místostarosta Jaromír Kudlík.

Poslední z projednávaných projektů navazuje na již dokončenou obnovu školních zahrad v rámci příhraniční spolupráce s názvem Blíž k přírodě - blíž k sobě. "Součástí projektu, který by měl být opět realizován ve spolupráci se slovenskou obcí Pruské, je totiž také vybudování venkovních učeben a takzvaných edukačních hřišť vybavených vzdělávacími prvky ve dvou základních a čtyřech mateřských školách a ve středisku volného času Alcedo, což nám pomůže dovybavit a modernizovat tato školská zařízení," dodala starostka.

Podle Stejskalové však projekt však myslí také na vzdělávací programy a aktivity jako jsou mezigenerační výměny zkušeností, semináře k zavádění nových prvků do výuky a k přípravě na volbu povolání dětí a mládeže nebo k ekologické výchově.