Vysokoškolák může vyjet buď jako takzvaný freemover na stipendium zprostředkované ministerstvem školství, nebo s programem, do kterého je zapojena jeho fakulta.
Nepochybně nejznámější program, Erasmus, je určen pro studenty, kteří chtějí navštěvovat jeden či dva semestry vysokou školu v zemích EU.

Česko se do něj zapojilo v polovině 90. let a dosud vyjelo s Erasmem do ciziny přes 39 tisíc mladých Čechů. Abyste se mohli zapojit i vy, je třeba dokončit alespoň první ročník tuzemského VŠ studia. V zahraničí pak můžete strávit maximálně 24 měsíců. Paušální měsíční stipendium poskytuje vysílající instituce. Výše závisí na cílové zemi (viz pravý sloupeček).
Vyjet lze však jen jednou, stejně jako na stáž Erasmus a pobyt Erasmus Mundus (pro země mimo EU). Více informací hledejte na www.naep.cz.

USA s Robitschekem

Málokdo ví, že kromě Fulbrightovy komise, nejlepší organizace pro studium v USA, se může stát cestou za vysněným rokem studia v Americe i stipendium Paula Robitscheka.

Tento Čechoameričan chtěl českým studentům otevřít cestu ke vzdělání v USA, a proto v rámci University of Nebraska – Lincoln (UNL) vytvořil tento program.
Stipendium pokrývá cestu z České republiky na UNL, školné, ubytování, stravování, knihy i poplatky na dobu dvou semestrů. Uzávěrka přihlášek je již 1. března.

Bilaterální spolupráce v oblasti vědy mezi Českem a Rakouskem funguje v programu AKTION. Dobrou zprávou je, že stipendistům, kteří si chtějí v zahraničí sepsat třeba diplomní práci, jsou odpuštěny studijní poplatky, které jsou na rakouských VŠ zavedeny.

Zajistí i bydlení

Jednoměsíční a delší pobyty bývají dotovány částkou 940 € měsíčně. Určena je ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba zajistí na požádání ubytování v ceně do 350 € (za poplatek 15 €) a úrazové a zdravotní pojištění. Stránky programu s podrobnostmi najdete na www.dzs.cz/aktion.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) umožňuje zase využít finanční podporu pro účast v letním jazykovém kurzu, pro výzkum (u doktorandů vědních oborů) či pro magisterské studium germanistiky. DAAD poskytuje peněžní příspěvky i mladým umělcům. Jejich výše závisí na délce pobytu a zvoleném stipendiu.

Central European Exchange Program for University Studies je doslovný název programu pro výměnu studentů mezi zeměmi východní a střední Evropy. Pro získání podpory musíte být studentem VŠ a nesmíte překročit věk 35 let. Stipendium CEEPUS vám pomohou vyřídit i na vaší domácí univerzitě. Není-li však do systému začleněna, nezoufejte, zapojit se můžete i jako freemover. Měsíční příspěvek činí 9000 Kč (9500 Kč pro studenty doktorských oborů).

Až 2300 eur na semestr

Získat finanční podporu lze i využitím Visegrádského stipendijního programu, jenž podporuje vzájemnou výměnu magisterských studentů.

Obdržet můžete tzv. Intra-visegrad scholarships, poskytující stipendium až 2300 € na semestr studentům ze zemí Visegrádské čtyřky (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) pro studium v některé další zemi V4. Studovat lze i mimo tyto země s pomocí tzv. Out-going scholarships. Fond má připravený stipendijní program i pro absolvování doktorandského studia s cílem rozvinout výzkumnou a vědeckou práci.

Open Society Fund (OSF) je jinou možností, jak vyjet za vzděláním do ciziny. Vysokoškolským posluchačům je určen program Doplňková stipendia. Týká se všech, kteří již ukončili bakalářský stupeň a v době podání přihlášky pokračují v magisterském či doktorandském studiu. Země výjezdu jsou různé.

Další podpora OSF míří speciálně ke studentům a čerstvým absolventům pedagogických fakult. Stipendisté mohou jet do Velké Británie na roční stáž.

Zkuste se obrátit i na Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a její projekt Vzdělávání – stipendia pro české studenty.

Umělecky zaměření mladí lidé se mohou pokusit o stipendium od nadace Český hudební fond nebo nadace Český fond umění.