Pomocí e-kurzu si mohou zájemci o studium zcela zdarma projít na internetu všechny typy otázek Testu studijních předpokladů (TSP), jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na většinu fakult Masarykovy univerzity. Každá úloha je doprovázena podrobným komentářem popisujícím postup řešení.

„Starší varianty testů si mohli uchazeči zdarma nanečisto vyzkoušet již v minulosti, nově se ale doví, jaký byl správný postup řešení, což je pro přípravu důležité. Pokud uchazeč v nějaké úloze chybuje, měl by vědět proč,“ řekla prorektorka pro informační technologie Masarykovy univerzity Ivana Černá.

K on-line procvičování testů se loni v anketě přihlásilo 63 % z 2000 respondentů. Zájem uchazečů vedl autory testů k vytvoření aplikace, která může nahradit tradiční placené kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky.

Testy studijních předpokladů jsou podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult. Letos je uchazeči budou psát ve dnech 7., 8. a 9. května v Brně. Konkrétní den pro složení zkoušky si mohou zájemci o studium vybrat sami, a to volbou přímo v elektronické přihlášce. Uchazeči ze Slovenska mohou TSP absolvovat i v Bratislavě, dne 8. května 2010. Pomůckou při přípravě na zkoušky je také odkaz s nejčastěji kladenými dotazy.

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity mají přijímací zkoušky podobu Scio testů, na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity jsou oborové testy z biologie, chemie či fyziky.