Testy PARE (z anglického Personalised analysis of rearranged ends) podle deníku budou široce dostupné do pěti let. Některé pacienty ochrání od zbytečných chemoterapií a radioterapií a také operace se omezí pouze na napadenou tkáň a nezasáhnou zbytečně zdravá místa. Testy by měly být schopné rozeznat i miniaturní zbytkové nádory, které se přehlédnou při počítačové tomografii.

Technologie identifikuje DNA rakovinových buněk a ty pak vyhledává v krvi. Z toho vyplývá, že test nepomáhá při prvotní diagnoze, protože k nim je potřeba provést biopsii nádoru k získání vzorku DNA, která se pak porovnává se vzorkem získaným ze zdravé tkáně. Testy jsou tedy účinné pouze u nádorů krvetvorné tkáně, například při leukémii.

Drobné stopy DNA s rakovinou ovšem testy odhalí z pouhých pár mililitrů krve. Z vývoje defektu přeuspořádání DNA u rakovinových buněk, kdy se zpřehazují části genetické informace, lze soudit, zda nemoc pokročila či nikoliv.

"V současnosti neexistuje žádný test na rakovinu, který poskytuje tak detailní ukazatele pro individuální klinickou péči. Věříme, že tohle je jedna z prvních aplikací nových technologií na sekvenční rozbor, která pacientům s rakovinou pomůže," řekl vedoucí výzkumu Victor Velculescu ze střediska pro výzkum rakoviny při Johns-Hopkinsonově univerzitě v Baltimoru. Zatímco vývoj léků proti rakovině může trvat ještě dlouho, testy podle něj mohou být k dispozici již za pár let. "Určitě do pěti roků," dodal.

Jejich cena je zatím 5000 dolarů (zhruba 95 000 korun), ale s rozšiřováním nových technologií se počítá s jejím poklesem.