Tato nejstarší sklářská škola na světě, jejíž vznik se datuje roku 1856, se dostala letos do závažných problémů a její další existence je ohrožena. [celá zpráva]

Zřizovatel školy – Liberecký kraj - plánuje školu sloučit se sklářskou školou v Novém Boru. Vedení školy, absolventi i odborníci se obávají, že sloučením škol dojde ke zrušení více než 150leté tradice a škola de facto zanikne. Škola dostala ultimátum do 30. září letošního roku, aby sama zajistila svoji další existenci. Důležité bude, kolik žáků nastoupí do prvního ročníku a zda si bude škola schopna zajistit i finanční podporu jinde než u zřizovatele.

Pražský primátor Pavel Bém, který se krátce sešel s ředitelem školy Františkem Janákem a ujistil ho o zájmu Prahy najít oboustranně výhodné řešení a dlouhodobou formu spolupráce mezi městem a školou, pověřil svoji náměstkyni Marii Kousalíkovou odpovědnou za resort školství, aby se pokusila najít cestu, jak této ohrožené unikátní škole pomoci.

Jak vrátit prestiž poctivému řemeslu

Kousalíková s Janákem probrala možnosti zapojení školy do projektu Řemeslo žije! „Jedním z našich cílů, je vrátit poctivému řemeslu jeho prestiž a ukázat, že kvalitní kvalifikovaná práce najde vždy uplatnění. Sklářská škola v Kamenickém Šenově vychovává již 150 let vynikající sklářské odborníky a její absolventi dnes působí po celém světě a bezesporu prestiž mají,“ řekla náměstkyně primátora a dodala: „Byla by to velká škoda pro české řemeslo, kdyby škola zanikla. Dohodli jsme se panem ředitelem Janákem na prvních bodech spolupráce a budeme hledat další možnosti“.

Sklářská škola se zapojí do projektu Řemeslo žije již 16. března, kdy se uskuteční soutěž pražských oděvních škol „Oblečte Prahu – Klenot Evropy“, vítězný model této soutěže bude předveden na finálovém večeru České Miss 2010. Skláři na této pražské akci představí svoji školu a vyrobí cenu pro vítěznou školu. Praha plánuje i další spolupráci sklářů se studenty pražských škol. Jak uvedl ředitel školy František Janák, část svých příjmů získává škola prodejem výrobků svých žáků, i zde Praha projevila zájem pomoci.