Sluneční aktivita nyní vzrůstá, což může vytvářet i velké a zcela neočekávané chyby ve všech systémech satelitní navigace, ať už je to nejrozšířenější americká GPS, ruský Glonass či plánovaný evropský systém Galileo a čínský Compass.

Základem každého systému je triangulace. Satelity obíhající okolo Země vysílají neustále signál, který udává dvě informace - místo, kde se satelit nachází, a čas, ve kterém se v něm nachází. Z těchto signálů se dokáže přijímač v letadle, na lodi nebo v autě či mobilním telefonu přesně lokalizovat.

Signál se zasekne v ionosféře

Tyto signály ale procházejí ionosférou a rychlost průchodu závisí na slunečním záření a slunečním větru, které ovlivňují složení ionosféry. Přijímače ale počítají s tím, že signály procházejí ionosférou konstantní rychlostí.

Signály vysílané z družic satelitní navigace jsou navíc slabé, takže mohou být více ovlivněny sluneční aktivitou. Pokud je sluneční aktivita vysoká, přijímače nejsou schopné zachytit slabý signál ze satelitů.

Přijímače mohou být "oslepeny" několikrát ročně na dlouhé desítky minut. Slunce vysílá záření v celé šíři elektromagnetického spektra od nízkoenergetických rádiových vln až po paprsky gamma.

Slunce obyčejně prochází obdobími aktivity a klidu. První perioda trvá jedenáct let a během jejího vrcholu uvolňuje sluneční povrch množství energie prostřednictvím výbuchů, jež jsou pozorovány většinou v oblasti slunečních skvrn.

Nový cyklus sluneční aktivity měl nastat v roce 2008 a jeho maximum se očekává na přelomu let 2011 a 2012. Období maxima je charakteristické velkým množstvím erupcí a zvýšeným počtem slunečních skvrn.

Problémy pro lodě a letadla

Údaje dodávané navigací se mohou lišit o desítky metrů. "Desetimetrová odchylka nemusí být problémem po navigační systém v autě, když však při jejím použití existují bezpečnostní rizika, jako například při navádění velkých lodí do přístavu nebo při přistávání letadel na letištích, potřebujete mnohem větší přesnost a spolehlivost,“ uvedla profesorka Cathryn Mitchellová z university v Bathu.

Kvůli slabému satelitnímu signálu tak třeba nebude moci tanker dva až tři dny přirazit k ropné plošině.

Složité řešení problému

Současná technologie - s výjimkou vyspělé vojenské pracující s mnohasměrovými anténami - tento problém nemůže vyřešit.

Navíc ani není známo, jak přesně bude sluneční aktivita na satelitní navigaci působit, protože při minulém vrcholu sluneční aktivity ještě nebyla satelitní navigace široce rozšířena. Nyní je na ní závislých stále více lidí, používá se už i v autech a dokonce i v mobilech. To komplikuje zavádění nových systémů, které by měly odchylky řešit.

Tyto systémy by se však nezaváděly do přijímačů. V kritických místech by se postavily pozemní vysílače jako v mobilních sítích, které by vysílaly korigovaný signál. To si ovšem vyžádá další čas.