Jednotlivá témata jsou zpracována nejen z hlediska vzdělávacího, ale i demografického, ekonomického a mezinárodního.

Publikace je členěna do 27 kapitol a věnuje se např. zavedení kurikulární reformy, poklesu počtu dětí a z toho vyplývající nevytížené kapacitě škol, vzrůstajícímu významu vysokého školství, otázce kvalifikovanosti učitelů, feminizaci českého školství, platům českých učitelů či možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Představovaná publikace je jedinečná tím, že jako první podává retrospektivní pohled na české školství v posledních několika letech. Textová část s výrazně vyznačenými hlavními závěry je doplněna barevnými grafy a tabulkami. Publikace je určena pro laickou i odbornou veřejnost, její předností by měla být přehlednost, stručnost a možnost rychle nalézt důležité informace. Publikace je v elektronické formě dostupná na webových stránkách ÚIV.