Cílem soutěže, kterou iniciovala Studentská unie, je prověřit různé varianty stavebního

Rozvoje univerzity. Studentské projekty vzniknou pod vedením pedagogů jednotlivých škol. Zadání soutěže na ztvárnění vize rozvoje UK do roku 2030 bude vycházet z potřeb rozvoje UK a bude koordinováno s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy. O účast v porotě budou

požádáni přední čeští architekti a pedagogové v oboru architektura a urbanismus.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny školní projekty zpracované na dané téma, pokud splní formální kriteria daná soutěžními podmínkami tak, aby mohly být porotou korektně posouzeny.