V nich zmapují osudy židovských rodin v Jihlavě. Na interaktivní mapě Jihlavy vytvoří studenti u jednotlivých domů příběhy rodin, včetně audiovizuální dokumentace. Vycházet budou z rozsáhlé databáze jihlavského archiváře Ladislava Vilímka, který zmapoval osudy jihlavských židovských rodin od konce 18. století až po současnost. Koordinátorem a autorem projektu je Petr Hladík, šéfredaktor Českého rozhlasu Region.

Multimédia představují propojení textu, obrazu, podkladové a ovládací grafiky, zvuku, animací i videa. Použitím různých médií zprostředkují informace dostupné přes počítač nebo mobilní telefony. Podporují interakci, obousměrnou komunikaci, která dává uživateli možnost zapojit se, projevit názor nebo ovlivnit dění.

Vysoká škola polytechnická Jihlava byla zřízena v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru, s důrazem na praktickou odbornou výuku. V současné době na ní studuje přes 2500 studentů, kteří si vybrali akreditované studijní obory bakalářského typu - Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a Všeobecná zdravotní sestra.