"Příjemci dotace mohou být školy a školská zařízení zřizovaná krajem, ale i školy, které zřizují obce," uvedl hejtman. Peníze jsou určené například na osvětové akce vztahující se k významným ekologickým svátkům, školní soutěže zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí včetně třídění odpadů, některé úpravy školních pozemků nebo budování naučných stezek.

"Snažíme se, aby se děti prostřednictvím těchto akcí už ve škole seznámily s možnostmi ochrany životního prostředí," doplnil hejtman.

V loňském roce příspěvek čerpalo 12 krajských škol a školských zařízení a stejný počet škol zřizovaných obcemi.