Ve třech podlažích zde odbornou literaturu naleznou třeba historikové, filozofové nebo studenti sociálních věd.

"Filozofická fakulta Univerzity Karlovy byla jednou z posledních fakult univerzity, která neměla ústřední knihovnu, fungovaly pouze katederní a ústavní knihovny," vysvětlil Josef Schwarz, který s fakultou na vybudování knihovny spolupracoval, proč škola k nákladné stavbě přistoupila.

V nejnižším, minus prvním patře, se nachází hala, studovna a místnost s počítači, z literatury pak beletrie a odborné filologické texty. V nultém patře je prostor vyhrazený filozofii, sociálním vědám, odborné literatuře o umění a také časopisům. První patro nabízí studijní materiály pro historiky. Ve volném výběru najdou studenti celkem 100.000 knih, dalších 150 000 jich bude uloženo ve skladech. Nová knihovna má kapacitu pro 160 studentů.

První stavební práce přitom na škole začaly už v roce 2004. Objekt se nachází pod úrovní terénu a navíc v blízkosti Vltavy, proto byla do základů zabudována betonová vana chránící knižní fondy proti průsakům vody a případným povodním. Nová knihovna je bezbariérová, studentům bude sloužit i bezdrátový internet nebo kopírky.

Stavba stála 70 miliónů korun, většinu peněz zaplatil stát, něco šlo také z rozpočtu fakulty.