Projekt, pro nějž pozemek poskytla zdarma místní diecéze Lugazi, zahrnuje nejen školní budovu se čtyřmi třídami, ale i školní kuchyni, jídelní přístřešek, administrativní blok a toalety. V druhé etapě, jejíž konec je plánován na letošní říjen, bude postaveno ubytování pro učitele, upraveno sportoviště a celý školní areál.

Škola a její provoz budou v prvních letech pod správou Arcidiecézní charity a budou financovány z programu Adopce na dálku, tedy z darů přispěvatelů. Posléze by měla být škola předána právě diecézi Lugazi.

Výuku budou zhruba dvěma stovkám dětí poskytovat ugandští učitelé, kteří v prosinci prošli výběrovým řízením, stejně jako ředitel. Všichni absolvovali školení zaměřené na metodu tematického vyučování, jež klade důraz na praktické znalosti a dovednosti a umožní dětem lepší orientaci v reálném světě.

O mimoškolní aktivity dětí se budou starat čeští dobrovolníci, kteří zároveň budou asistovat i učitelům. V současnosti jsou to dvě dívky. Charita v budoucnu počítá s rozšířením školy až na 400 žáků.

V jedné z nejchudších zemí na světě více než čtvrtina dospělých mužů neumí číst a psát, u žen je to skoro polovina.