Takto získanou energii podle zprávy zveřejněné na stránkách Princeton University budou moci její výrobci využít k dobíjení mobilních telefonů, kardiostimulátorů nebo jiných elektronických přístrojů. Nicméně využití bude zřejmě mnohem širší protože financování projektu zaštítil koordinační orgán amerických tajných služeb.

Prototyp silikonové fólie vytvořili američtí vědci z uhlíkových nano-pásků zakomponovaných do silikonových plátů. S tím, jak se taková fólie vlivem pohybu napíná a smršťuje, se díky silikonové fólii přeměňuje mechanická energie na elektrickou. Využití tohoto efektu u implantátu v oblasti plic, by například odstranilo potřebu vyměňovat chirurgicky baterie kardiostimulátorů.

Karbonové nano-pásky z materiálu PZT vytvářejí elektrické napětí na základě piezoelektrického efektu, stačí, když jsou mechanicky namáhány - stlačovány, nebo natahovány, podle typu pohybu. PZT dokáže až 80 procent mechanické energie převést na elektrickou a je tak velmi efektivní.

Technologie je podle svých objevitelů poměrně jednoduchá a navíc je možné modulovat množství energie, které je potřeba ke zvolenému účelu. Folie bude možné produkovat v různých tvarech a velikostech. Silikon je navíc prověřený materiál, který lidské tělo neodmítá, což prokazuje vzkvétající plastická chirurgie.