Objevení ohromné ozónové díry nad Antarktidou vedlo v 80. letech k urychlenému uzavření mezinárodních dohod o omezení ve sprejích a ledničkách užívaných freónů a dalších látek, které byly označeny za hlavní viníky likvidace ozónové vrstvy.

Nicméně nad Antarktidou ohromná ozónová díra přispívala k ochlazování kontinentu. Zvýšená sluneční radiace totiž zesilovala vzdušné proudy, které ochlazovaly východní, ledem silněji pokrytou část Antarktidy. To údajně brzdilo i tání ledovců.

Zacelení ozónové díry tak může podle vědců vést k oteplení Antarktidy, rychlejšímu tání a následně i k zvyšování hladiny moří. Podle SCAR by se mohla hladina moří zvýšit proti původním odhadům o více než 1,4 metru.

Smlouva o omezení freónů byla dosud dávána za příklad správného postupu mezinárodního společenství v zájmu ochrany životního prostředí. Z dnešního pohledu se může zdát, že vyřešení jednoho problému vedlo k prohloubení problémů jiných.