Hlavní příležitosti k těmto aktivitám se nabízejí zejména díky existenci oboru Politologie – latinskoamerická studia na Filozofické fakultě UHK. V loňském roce absolvovali v tomto světovém regionu studijní stáže první královéhradečtí studenti.

K existujícímu spektru států s partnerskými vysokými školami, mezi něž náleží Peru, Venezuela a Chile, se nyní přidává právě Argentina. Návštěva jejího velvyslance se uskutečnila jen den poté, co první studentka Univerzity Hradec Králové odcestovala ke studijnímu pobytu na argentinské Universidad Nacional del Nordeste.

Příznivé závěry jednání mezi argentinskou diplomatickou misí a Univerzitou Hradec Králové jsou příslibem rozšíření zahájené spolupráce.