Konference se zúčastní experti z celého světa. Klíčové přednášky přednesou Todor Georgiev ze společnosti Adobe Systems Inc. a Bedřich Beneš z Purdue University v USA.

Součástí konference bude prezentace předních pracovišť v oboru počítačové grafiky a vizualizace dat jak z České republiky, tak ze zahraničí. Nabízí se též prohlídka laboratoří Centra počítačové grafiky a vizualizace dat, jejichž vybavení umožňuje  kromě jiného také zobrazování objektů s prostorovým vnímáním s použitím prostředků virtuální reality, které využijí zejména studenti magisterského studijního oboru „Počítačová grafika a výpočetní systémy“ pro své odborné a diplomové práce.

Organizátorem konference a vedoucím Centra je profesor Václav Skala, který je též zodpovědným řešitelem několika významných projektů EU. O úrovni řešitelského kolektivu svědčí i to, že je celosvětově uznávaným výzkumným pracovištěm.

Kvalitní program i zastoupení odborníků jak z ČR, tak z celého světa, jsou důkazem kvality vědecko-výzkumné práce na katedře informatiky a výpočetní techniky, jejíž součástí Centrum je, a úrovně studia na Fakultě aplikovaných věd, zejména oboru Informatika, což se pochopitelně promítá i do kvality absolventů. Konference je velkou motivací pro studenty oboru Počítačová grafika a výpočetní systémy, kteří mají unikátní možnost setkání s předními pracovníky v oboru a přispívá také k rozvoji možností jejich studia na prestižních zahraničních univerzitách.