Analýza vědeckých článků ruských badatelů ukazuje povšechný propad, který podle agentury svědčí o menším vlivu nejen ve vědě, ale také v odvětvích, která jsou s vědou úzce spojena, například v jaderném průmyslu.

"Rusko bylo v čele vědeckého výzkumu a intelektuálního myšlení v celé Evropě i ve světě tak dlouho, že je nejen překvapením, ale přímo šokem vidět jeho malý a dál ubývající podíl na světové aktivitě, stejně jako skutečné vyčerpání jeho silných oblastí," uvádí se ve zprávě.

Rusy předstihla i Indie a Čína

Zatímco ostatní země registrují stále víc vědeckých článků, Rusku jen udržení stejné úrovně působilo velké potíže. Země s podílem asi 2,6 procenta vědeckých materiálů publikovaných v časopisech po celém světě za posledních pět let je sice například před Brazílií, ale před ním jsou Čína s 8,4 a Indie s 2,9 procenta. Podle ředitele výzkumu Thomson Reuters Jonathana Adamse Rusko zaostává i ve svých tradičních vědeckých doménách - ve fyzice a ve výzkumu vesmíru.

Klesá prestiž vědců, roste průměrný věk

Podle autorů výzkumu situaci nepomáhají ani škrty v rozpočtu a zvyšující se průměrný věk vědců, který je nyní v Ruské akademii věd přes 50 let. Klesá i prestiž vědců. V roce 2006 podle jistého průzkumu uvádělo vědeckou kariéru jako prestižní jen procento Rusů.

V říjnu 2009 si více než 170 ruských vědců žijících v zahraničí v dopise ruskému prezidentovi Dmitriji Medveděvovi a premiérovi Vladimiru Putinovi stěžovalo na "katastrofální podmínky základního výzkumu." Prezident jim nepřímo odpověděl, když vyzval k rozvoji nanotechnologií jako nositelů příští vědecko-průmyslové revoluce. Oboru také přislíbil rekordní investice.