Města namítají, že redukce omezí možnosti studia části dětí a na učiliště a veřejné průmyslové školy je stejně nepřivedou.

Podle představ kraje by se mělo méně tříd otevřít ve dvou gymnáziích v Pardubicích a v gymnáziích v Jevíčku, Chrudimi a Přelouči. Méně studentů by měly mít obchodní akademie v Pardubicích, Svitavách, Chocni a Chrudimi.

V Pardubickém kraji je 18 gymnázií a čtyři obchodní akademie, jejichž zřizovatelem je kraj. Města mu vytýkají, že je se svým plánem včas neseznámil. "V situaci, kdy absolventi pardubických gymnázií mají téměř stoprocentní úspěšnost při přijímání a studiu na vysokých školách, je to rozhodnutí, které bude mít pro dorůstající děti nedozírné následky. U víceletých gymnázií je to ještě horší, v Pardubicích bude otvírána jediná třída, naděje na přijetí je mizivá, necelá tři procenta," uvedla náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice).

Podle radních Přelouče plán nahrává soukromým školám

Plán kraje odmítli i radní Přelouče, podle nich nahrává soukromým středním školám. "Gymnázia a obchodní akademie patří tradičně ke školám s nadprůměrnou úrovní studia. V konečném důsledku budou studenti studovat na soukromých středních školách, nikoliv na učilištích, přičemž lze očekávat pokles úrovně vzdělání středoškolské mládeže," uvedla starostka Irena Burešová (ODS).

S reformou nesouhlasí ani vedení Chrudimi. "Je to proti zdravému rozumu. Jestli chce kraj udržet dobrou úroveň středního školství, tak naprosto nechápu, proč chce začít nejdříve likvidovat školy, o které je zájem. Nejsou to gymnázia ani obchodní akademie, jejichž absolventi mají největší problémy na trhu práce," uvedl starosta Jan Čechlovský (ODS).

Smířlivější je pouze radnice v Jevíčku. "Je potřeba udělat hlubší rozbor, jaké dopady může reforma mít na školství v Jevíčku a okolí. Jsme připraveni komunikovat," uvedl starosta Roman Müller. Vedení Svitav požaduje projednání záměru s radou města.