"V období dětství a dospívání mohou narážky na jinakost v této oblasti a nevhodné chování dětského kolektivu velice silně ovlivnit sebevědomí a sebepojetí mladého člověka," řekl  ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb, jehož úřad příručku vydal.

Autoři příručky definují homofobii jako obavu z homosexuálů, která může vést k odmítavému až nenávistnému chování. Podle Kocába průzkumy ukazují, že se více než polovina homosexuálů a bisexuálů setkala s diskriminací; 14 procent takových mužů a sedm procent žen bylo terčem fyzického útoku.

Podle Kocába by publikace měla pomoci učitelům, aby dokázali lépe pochopit problémy příslušníků sexuálních menšin. Poté by měli být schopni předcházet případné šikaně způsobené homofobií.

Ministerstvo školství bude v příštích týdnech publikaci rozšiřovat do škol prostřednictvím krajských koordinátorů prevence; ještě v letošním školním roce by ji měly obdržet školy i všechny pedagogicko-psychologické poradny. Tvůrci projektu předpokládají, že knihu učitelé při výuce využijí, konkrétní způsob hodnocení výsledků však zatím ještě nemají.

"Věřím, že ta publikace přispěje k tomu, že dospívající přestanou používat slova gay a lesba jako nadávku," dodal Kocáb.