"Centra pro předškolní děti v sobě spojují zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí s jistotou dozoru zkušených a příjemných lektorů," uvedla náměstkyně primátora Marie Kousalíková. Podle ní centra představují řešení v situaci, kdy je pro rodiče vzhledem k nedostatečné kapacitě školek obtížné kombinovat zaměstnání s péčí o rodinu.

Důvodem pro zřízení těchto center je prý také vzrůstající zájem rodičů o různé aktivity pro předškolní děti, od pravidelné činnosti přes účast na příležitostných akcích až po dopolední pobyt v domech dětí a mládeže. "Projekt dále dává rodičům na mateřské dovolené možnost udržet si kontakt s původním povoláním, možnost výdělku k rodičovskému příspěvku, případně plnou péči o mladšího sourozence dítěte," uvedla Kousalíková.