Škola bude umístěna v bývalé obecní škole na Masarykově náměstí, kde již sdružení provozuje mateřské centrum a Klub domácího vzdělávání. "Počítáme s tím, že k nám přejde asi 12 dětí do druhé až páté třídy. Dalších deset až 15 dětí by mohlo přijít k zápisu, který pořádáme 11. února," uvedla Hrázská.

Na vzdělávání budou muset zpočátku přispívat rodiče. Soukromá škola může v prvním roce činnosti získat od státu příspěvek na žáka ve výši 60 procent ve srovnání s obecními zařízeními, později úhradu až v plné výši. "Věříme, že se nám také podaří získat granty, ale zatím nám vychází, že školné bude měsíčně činit asi 1500 korun," řekla Hrázská.

Dvě učitelky, které budou ve škole působit, mají zkušenosti s alternativní pedagogikou. Pracovaly například v třídách s výukou Montessori při Základní škole Polabiny 1 v Pardubicích. V budoucnu by sdružení chtělo školu rozšířit i o druhý vzdělávací stupeň.

Co říkají kritici metody Montessori

Vzdělávací metoda Montessori, pojmenovaná podle zakladatelky, italské lékařky Marie Montessoriové, klade důraz na respektování dítěte a jeho individuality učitelem, který má být rádcem a rovnocenným partnerem žákům a pomáhat jim na cestě k objevování světa a učení se. Kritici metody však připomínají, že výuka pracuje s individuálním tempem dítěte, a pokud by dítě přešlo do běžné školy, nemuselo by tempu třídy stačit. Poukazují i na to, že některé děti potřebují vedení učitele - a v montessoriovské třídě, kde se učí, co právě chtějí, pak nejsou šťastné.

V Pardubicích již mnoho let existuje i další alternativní škola vyučující podle osnov waldorfské pedagogiky. Po počátečních obtížích a stěhování se usídlila v bývalé základní škole v Gorkého ulici, která byla pro nedostatek žáků zrušena.