Teoreticky se touto myšlenkou zaobíral již před 50 lety německý vědec Burkhard Heim, který vyslovil myšlenku, že pokud použijeme velmi silné magnetické pole, můžeme kosmickou loď přenést do jiné dimenze. Do dimenze, kde neplatí fyzikální zákony a omezení rychlosti světla.  A pak se znovu vynořit u cíle z hyperprostoru.

Podobný princip funguje pouze ve sci-fi a řada odborníků si je jistá, že ve skutečnosti to není možné. Ale, kdyby to šlo, na Mars by se lidé dostali za tři hodiny a k blízkým hvězdám během tří měsíců.

Že stojí za to prověřit, zda je fikce možná, si zřejmě myslí i ministerstvo energetiky USA. Fyzici vyzkouší teorii vytvořením ultrasilného magnetického pole s pomocí  tzv. Z-machine - silného urychlovače částic laboratoři Sandia v Novém Mexiku. Zařízení je údajně schopné vytvořit ultra silné magnetické pole.

Pokud by testy jen v náznaku potvrdily naděje snílků, začne se stavět pohon na tomto principu, který by mohl být během pěti let hotov. Ovšem na první letenky na cesty hyperprostorem si ještě budeme i tak muset dlouho počkat.