To, že tuto manželku německého krále a prvního císaře Oty I. zesnulou v šestatřiceti letech pohřbili v tomto městě na Labi, věděli historikové už dlouho. Anglická princezna Edita, provdaná královna německá, totiž dostala Magdeburk k sňatku. Zároveň se však všeobecně soudilo, že její ostatky už před půltisíciletím při přestavbě katedrály zmizely neznámo kam.

V chrámu sice dodnes existuje památník Eadgyth, ten byl ale dlouho považovaný jen za tzv. kenotaf – tedy posmrtnou náhrobní připomínku zesnulého, jež neslouží k uložení mrtvého těla.

Poslední slovo řekne stroncium

Nyní se tu však k velkému překvapení badatelů našla olověná rakev, na níž je uvedeno jméno Eadgyth i záznam o přenosu ostatků v roce 1510. Uvnitř schrána uchovávala úplnou kostru třicet až čtyřicet let staré ženy zavinutou v hedvábí, což by také odpovídalo.

Vědci si však chtějí být naprosto jistí, že pohřbená je skutečně dávnou anglickou princeznou. Ve středověku totiž docházelo k nepodchyceným přenosům ostatků a jejich záměnám.

Důkaz má poskytnout mimo jiné stroncium, které se usazuje v lidském těle. Různá geografická místa jsou různě bohatá na sloučeniny této látky, a tak lze stroncium používat ke zjištění, odkud pocházejí kosti.

Nejlépe to lze zjistit ze zubů, které se utvářejí do patnáctého roku života. Pokud se tedy v zubech pohřbené z olověné rakve vyskytne podobná koncentrace stroncia, jaká byla obvyklá pro obyvatele Anglie z poloviny 10. století, bude prakticky jisté, že jde skutečně o princeznu Eadgyth. Průzkum má provést bristolská univerzita.

„Víme, že členové saské královské rodiny se hodně pohybovali, a doufáme, že izotopové výsledky budou odpovídat známým lokacím ve Wessexu a v Mercii (v jižní a střední Anglii), kde mohla Eadgyth strávit své dětství,“ řekl profesor Mark Horton, který tento výzkum koordinuje.

Eadgyth byla nejen ženou budoucího německého císaře, ale také sestrou Athelstana, považovaného za prvního britského krále – podrobil si totiž i Wales a Skotsko. Jeho hrobka existuje dodnes, s nejvyšší pravděpodobností je však skutečně prázdná – na rozdíl od hrobu jeho sestry.