Objekt označený P/2010 A2 obíhá Slunce po eliptické dráze, která se však podobá spíše dráze planetky, než protažené a hlavně silně excentrické trajektorii komety, jež se ke Slunci jednou za století (komety mají oběžné dráhy kolem 200 let) těsně přiblíží, aby se znovu vzdálily.

Objekt objevili podle Discovery News američtí astronomové už 6. ledna a začali zkoumat, oč vlastně jde. Pásmo asteroidů je tvořeno odpadem, úlomky pod dávných vesmírných srážkách. Přesto se v něm málokdy vidí světelné efekty podobné kometám - tedy zářící jádro a chvost.

Astronomové si proto nejprve mysleli, že se konečně dočkali prudké kolize dvou asteroidů. To se však nestalo. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, co přesně bylo příčinou zjevení hybridního tělesa.