Děti ve věku osm až čtrnáct let nejčastěji využívají internet k hraní počítačových her a k vypracovávání domácích úkolů. Vyplývá to z výsledků průzkumu provedeného na zakázku televizního kanálu pro děti Disney. O průzkumu informoval server worldscreen.com.

V on-line provedeném průzkumu na otázky, které se týkaly užívání internetu, odpovídalo 3000 dětí z Itálie, Francie, Německa, Velké Británie, Polska a Španělska.

Výsledky průzkumu podle kanálu boří řadu mýtů o vlivu digitální revoluce na život mladých lidí. Jedno je ale jisté - většina dnešních dětí od 8 do14 let si nedokáže představit svět bez internetu a všeobecné digitalizace.

K hraní počítačových her využívá internet 74 procent dotázaných, domácí úkoly pomocí internetu řeší 59 procent oslovených.

"Virtuální svět zlepšuje náš život"

Internet a počítač považuje za důležité ve svém životě 95 procent oslovených, podle 53 procent virtuální svět zlepšuje jejich život a 44 procent uvedlo, že díky němu je jednodušší zůstat v kontaktu s přáteli.

Nejmladší generace sice využívá internet k posilování společenských vazeb, ale osobní kontakt považují i děti za nejvýhodnější způsob komunikace s kamarády (30 procent), na dalším místě jsou textové zprávy (15 procent), online chat (14 procent) a telefonický kontakt (osm procent).

Mladá generace přistupuje k digitálním světu rozumně a přirozeně, je sociálně uvědomělá, má povědomí o ekologii a je orientovaná na rodinu, shrnuje průzkum. Internet je pro děti a mládež zkrátka nástrojem, samozřejmostí, jakou se stal telefon pro jejich rodiče.