Již od ledna 2008 je Česká spořitelna generálním partnerem Univerzity Hradec Králové. Kromě jiného poskytuje finanční pomoc na podporu studentské a vědecké činnosti. Další oblastí součinnosti Univerzity Hradec Králové a České spořitelny je partnerství k projektu „Rozvoj infrastruktury pro výzkumné, vzdělávací, vývojové a inovační aktivity Univerzity Hradec Králové“, který univerzita s žádostí o finanční prostředky předložila do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jeho cílem je výstavba objektu přírodních věd v univerzitním areálu Na Soutoku.

Finanční příspěvek České spořitelny využila univerzita výhradně na podporu akademických pracovníků, kteří v roce 2009 prokázali nezpochybnitelné vědecké výsledky, jež jsou prestižní z hlediska současných kritérií České republiky a byly v uplynulém roce započítány do vědeckého výkonu univerzity.

Spektrum oborů, v jejichž výzkumu dosáhli oceňovaní badatelé úspěchu, je široké a obsahuje např. otázky fyzikálního výzkumu dynamického chaosu, aplikovaného biologického výzkumu, problematiku migrace etnik v prehistorii a další oblasti humanitních i přírodních věd. Bližší informace k oceněným vědeckým výsledkům přinese univerzita bezprostředně po uvedené akci.