Diamantová moře by totiž podle článku uveřejněném v časopise Nature Physics perfektně vysvětlovala, proč zmíněné planety mají značně vzdálené geografické a magnetické póly, což je také odlišuje od Země. V podmínkách, které na těchto planetách vládnou, se diamanty mohou chovat jako voda - tát a zamrzat.

„Diamanty jsou na Zemi běžné, ale jejich bod tání nebyl nikdy přesně změřen,“ říká J. H. Eggert, vedoucí týmu amerických vědců ze tří pracovišť, kteří nyní diamant vystavili velkým tlakům a simulovali tak podmínky na Uranu a Neptunu.

Diamant je nesmírně tvrdý materiál, ale má i další zvláštní vlastnost, která komplikuje změření bodu jeho tání, při vystavení extrémním teplotám se mění v grafit. Vědce proto zajímalo, zda by mohli vytvořit podmínky, v nichž by se diamant v grafit nezměnil. To je podle vědců možné za ultra-vysokých tlaků, které vládnou na Uranu i Neptunu.

Eggert proto vystavil diamant - jen půl milimetru velký - tlaku, který je 40miliónkrát vyšší, než je tlak na povrchu Země a zároveň ho vystavili laserovému paprsku. Diamant se roztavil.

S poklesem tlaku vypluly na hladinu kry

Následně vědci pozorovali, jak se diamant v kapalné formě chová, když tlak a teploty klesají. Když tlak poklesl na úroveň přibližně 11miliónového násobku atmosférického tlaku, začaly se objevovat v kapalině pevné kousky - kry. S klesajícím tlakem ker přibývalo.

Vědce překvapilo, že diamantové kousky se zachovaly neočekávaně a doopravdy se chovaly jako ledovcové kry v moři - plavaly a neklesaly ke dnu. Led plave díky tomu, že má nižší hustotu než voda, která jej obklopuje.

U většiny materiálů má pevné skupenství vyšší hustotu než ve skupenství kapalném. Podobná specifická vlastnost diamantu by podle vědců vysvětlovala podivné chování magnetických polí planet Uran a Neptun. Pokud by bylo magnetické pole na Zemi orientováno stejně , byl by severní magnetický pól někde v Texasu a ne v Severním ledovém oceánu.

Server Discovery News upozorňuje, že vše je zatím jen teorií, která přes vysokou pravděpodobnost  musí být teprve ověřena. Je ovšem otázkou, jestli na ni bude tak náročná a dlouhodobá mise v nejbližší době schválena.