Projekt chce získat prostředky z Operačního programu Věda, výzkum pro inovace.

Návštěvní centrum - planetárium má vzniknout v univerzitním areálu Kampusu UJEP. Včetně doprovodných aktivit mají jeho činnost odborně zaštítit vědečtí pracovníci univerzity.

Prvním krokem je teď ale ekonomické vyhodnocení celého záměru i jeho dlouhodobé udržitelnosti. „Teprve když se ukáže, že pro UJEP jako žadatele jsou všechny parametry výhodné, bude návrh projektu dokončen a do výzvy podán,“ vysvětluje kancléřka školy Jana Šiková.

Pro základní a střední školy

Záměrem projektu je populárně naučnou formou oslovit široké spektrum dětí a mládeže na základních a středních školách a vytvořit v Ústí nad Labem návštěvní centrum na vysoké odborné i vzdělávací úrovni.

Univerzita se tak snaží naplnit cíl a úkol, který si předsevzala a deklarovala v souvislosti s výstavbou kampusu v centru města Ústí nad Labem. Tím je vytvořit z kampusu nejen středisko vysokoškolského vzdělávání regionu a univerzitní městečko pro 11 tisíc studentů, ale také centrum popularizace vědy, centrum kultury, umění, zábavy a sportu.

V tomto duchu již také od loňského roku pracuje na právě dokončovaném projektu zaměřeném na popularizaci vědeckých objevů J. E. Purkyně zejména pro mládež.