Na třinácti informačních panelech s texty a fotografiemi seznamuje s historií proslulého hudebního a dramatického ústavu i se slavnými osobnostmi spjatými s jeho jménem.

"Z historie konzervatoře jsme vybrali jen ta nejvýznamnější témata a osobnosti, které by mohly zaujmout nejširší veřejnost," uvedla autorka výstavy Markéta Halová.

Součástí výstavy je také materiál z hudebního oddělení Národní knihovny, který nabízí písemnosti jako noty nebo koncertní programy osobností z konzervatoře, mezi nimiž je také nejslavnější ředitel školy Antonín Dvořák.

Infopanel mají Harapes, Vetchý i kambodžský král

Informační panely se věnují nejen profilům osobností z řad hudebníků - sólových, komorních i orchestrálních hráčů, zpěváků, skladatelů a dirigentů, ale také absolventům dramatického a baletního oddělení. Mezi ně patří například herci Svatopluk Beneš či Ondřej Vetchý, z baletních umělců pak Vlastimil Harapes nebo současný kambodžský král Norodom Sihamoni.

Pražská konzervatoř zahájila oslavy svého založení v roce 2008 slavnostním koncertem v Dvořákově síni Rudolfina. Zazněl na něm Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll a ve světové premiéře Missa Solemnis Pavla Trojana, současného ředitele školy. V roce 2010 se připravuje také vydání výpravné publikace o historii a současnosti školy.

Cyklus oslav vyvrcholí příští rok, kdy uplyne 200 let od zahájení výuky na Pražské konzervatoři. Na tento rok se připravuje řada významných akcí. Výročí Pražské konzervatoře bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO na rok 2011.