"Zájem o vzdělávání na základních uměleckých školách stále roste," konstatuje zpráva ústavu. V tomto školním roce navštěvuje bývalé "lidušky" zhruba každý třetí až čtvrtý žák základní školy. Asi 65 procent z nich přitom chodí na hudební obory, tedy třeba hodiny hry na nástroj nebo lekce zpěvu. Mezi žáky ZUŠ výrazně převažují dívky.

Například podle ředitele Základní umělecké školy Jana Hanuše z Prahy 6 Miloslava Tenglera mají děti z metropole největší zájem o hru na flétnu, klavír nebo kytaru. Populární jsou také elektrické klávesové nástroje, saxofon a klarinet. Naproti tomu akordeony, harmoniky nebo žesťové nástroje jsou považovány za méně atraktivní.

Reforma umožní změny

V základním uměleckém vzdělávání se navíc chystají změny. Už za dva roky by si měli učitelé sami určovat, kolik času z výuky věnují například hudební nauce, skupinovému hraní nebo individuálním lekcím. Změny jsou součástí školské reformy.

"Reforma v základním uměleckém vzdělávání umožní změny, které mohou z pouhého vyučování na housle udělat skutečně komplexní umělecké studium. Nejde o to, aby žák pouze dobře hrál, maloval nebo tancoval. Smyslem je, aby si prostřednictvím hraní na housle žák budoval takové životní postoje, které v životě bezprostředně uplatní, a to nejen v umělecké tvorbě," komentoval to před časem pracovník pedagogického ústavu a zároveň ředitel ZUŠ v Hostivaři Jiří Stárek.

V počtu členů předběhnou umělecké školy už jen všeobecně zaměřená střediska volného času pro mládež, kam letos chodí více než 241 000 dětí.