Den otevřených dveří začíná na všech fakultách vyjma Pedagogické fakulty od 9 hodin a končí v 15 hodin. Na Pedagogické fakultě je začátek posunut na 12 hodin a konec na 16.30 hodin.

Návštěvníkům Dne otevřených dveří budou v tuto dobu k dispozici nejen pracovnice studijních oddělení, ale také vyučující na jednotlivých katedrách, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy. Zájemci se tak mohou podívat přímo na místa svého budoucího studia, kde jim budou k dispozici nejrůznější propagační a informační materiály.

V lednu zazní víc konkrétních otázek  

„V pořadí druhý den otevřených dveří jsme se rozhodli uspořádat v lednu, protože ze zkušenosti víme, že v tuto dobu už jsou středoškoláci blíže rozhodnutí, který obor by chtěli studovat,“ říká vedoucí studijního oddělení Pedagogické fakulty UP Libuše Lysáková. „Středoškoláci na listopadovém dni otevřených dveří často ještě vůbec nevědí, co by chtěli studovat, moc o tom v tuto dobu nepřemýšlejí. V lednu a hlavně v únoru naopak zaznamenáváme největší nárůst přihlášek ke studiu. Zájemci mají daleko lepší představu a ptají se na konkrétní věci, takže je určitě dobré tuto akci zopakovat,“ dodává Lysáková.

Kromě návštěvy studijního oddělení nebo některé katedry se mohou zájemci zúčastnit také informačního bloku, kde budou veškeré informace podány souhrnně. Například na Cyrilometodějské fakultě je tento blok nachystán na 13 hodin, na Přírodovědecké fakultě jsou informační bloky hned dva – v 9 hodin a v 11 hodin.

Zájemci o studium, kteří to mají do Olomouce daleko, se mohou o možnostech studia informovat i 26. a 27. ledna na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze, kde bude mít Univerzita Palackého rovněž svůj stánek, nebo na stránkách www.studuj.upol.cz.