Na nedostatek uchazečů si nemohou stěžovat například školy se spojenými třídami v okolí Prahy. Přibývá zde rodin s malými dětmi, které podle oslovených ředitelů dávají často přednost vlídnému rodinnému prostředí před režimem klasických zařízení v hlavním městě.

"Je to takové klidnější a navíc v současné době v tom malém počtu dětí se dají hodně podchytit takové ty negativní vlivy, šikana a vůbec náklonnost k patologickým jevům," uvedla ředitelka malotřídky z Chýně u Prahy Lenka Štrosová. Situaci podle ní zlepšila loňská novela školského zákona, která zrušila ustanovení o povinném nejnižším počtu dětí ve škole.

Její zřizovatel, nejčastěji obec, může nyní povolit jakoukoliv výjimku z minimálního počtu, musí však uhradit rozdíl v nákladech. V Chýni ještě přes třemi lety kvůli nízkému počtu dětí bojovali o zachování školy. Letos mají 41 dětí a od září by jich mělo být kolem 55. V obci se hodně staví a nově přistěhovalí jsou prý z možností malotřídní školy většinou nadšeni.

Nový sporák i narozeniny

O tom, že prostředí v malých školách je vskutku rodinné, svědčí i jejich webové stránky. Zde jsou kromě údajů o škole třeba i informace o zakoupení nového sporáku do školní kuchyně nebo záznamy o tom, kdo z žáků, učitelek a kuchařek slaví tento měsíc narozeniny.

Na nezájem uchazečů si nestěžuje ani Základní a mateřská škola v Jenči v Praze-západ. Po dlouhé době zde letos otevřeli tři třídy, děti sem posílají také z nedaleké Hostivice nebo přímo z hlavního města. Někteří rodiče totiž podle ředitelky školy Ireny Štěpánkové dávají přednost pohodovému prostředí malotřídky. "Na druhou stranu jsou rodiče, kteří to berou jako pokoření, kdyby jejich dítě chodilo na vesnickou školu," uvedla s tím, že takoví raději posílají potomky do velké školy v metropoli.

"Učí se hodně samostatnosti, a když pak ty děti odejdou do šestky nebo na gympl, tak máme hlášení, že jsou velice dobré, že umějí pracovat samostatně," upozornila na výhody spojených tříd i ředitelka senohrabské Základní a mateřské školy Miluše Staňková. Když jsou totiž do jedné třídy spojeny děti ze druhého a třetího ročníku, ty mladší mají prý motivaci rychle se vyrovnat starším dětem, zatímco starší spolužáci se zase chtějí před malými předvést.

"Některé rodiny zkrátka preferují rodinné prostředí vesnických škol. Nabízíme lepší individuální přístup ke každému žákovi, navíc jsou tu téměř stoprocentně eliminovány takové jevy, jako je třeba šikana. To se na škole, kde se prohání 300 dětí, prostě ohlídat nedá," podotkl ředitel Základní školy v Hořátvi na Nymbursku Milan Vydra. Školu v současnosti navštěvuje 27 žáků. Letos u zápisu očekává šest až osm dětí, což je podle ředitele dobré.

Na školu ve Dvorech příspívá obec statisíci

O zachování školy velmi stáli také v nedalekých Dvorech, kde měli řadu let udělenou výjimku kvůli nižšímu počtu žáků. "Pohybovali jsme se stále na hraně, ale obec o udržení školy velmi stála. Tak je tomu nadále, ročně nám přispívá na provoz zhruba 600 000 až 700 000 korun. V tom jsou zahrnuty i náklady na veškeré opravy a stavební práce," uvedla ředitelka Jarmila Blažková. Momentálně je ve škole 22 dětí, letos by však do první třídy mělo nastoupit až deset dětí. "Očekáváme silný ročník. Pět dětí má odejít, ale dvojnásobek by měl přijít k zápisu. Doufáme, že podobně vzestupná tendence bude i v příštích letech," dodala ředitelka.

Ve středních Čechách je podle údajů z krajského úřadu 519 základních škol, z toho neúplných je 191. Tato zařízení navštěvují jen žáci od první do páté třídy. Kolik z těchto neúplných škol je malotřídek, hejtmanství neeviduje.

Zápisy do prvních tříd začínají 15. ledna a potrvají měsíc. Loni k nim ve středních Čechách přišlo podle údajů krajského úřadu 13.934 dětí, v září pak do školních lavic zasedlo 12.139 prvňáků. Rozdíl mezi oběma čísly je způsoben odklady školní docházky nebo třeba migrací. O odklad povinné školní docházky žádají rodiče, kteří si myslí, že jejich potomek ještě není pro školu zralý. Od letošního roku ale mohou nově nastoupit do školy i pětiletí prvňáci. Tato změna byla přijata hlavně kvůli dětem mimořádně nadaným. Termíny zápisu určuje každá škola sama, musí je však zorganizovat mezi 15. lednem a 15. únorem.