Prestižní cenu udělí univerzita již pošestnácté vybraným studentům za vysoce objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, jež uchazeči zpracovali během svého studia. Ve třech kategoriích (společenskovědní obory, včetně teologických oborů, přírodovědní obory a lékařské obory) letos cenu získá šest studentů.

„Předávání Bolzanovy ceny je pro mě osobně vždy velkou událostí. Oceňujeme zde studenty, kteří svou píli, vytrvalost a nadšení pro téma, jemuž se dlouhodobě a usilovně věnovali, dokázali přetavit ve skutečně přínosnou, originální a podnětnou práci,“ uvedl Václav Hampl.

Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních patnáct ročníků soutěže bylo uděleno 175 cen. Držitel ceny dostavá diplom a finanční odměnu.