Jako první mohou zájemci o vysokoškolské studium navštívit zcela nový areál Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu a informovat se na dnu otevřených fakulty univerzity s nejstarší tradicí výuky a výzkumu. Po ní pak následují v dalších dnech ledna dny otevřených dveří dalších pěti fakult univerzity.

Fakulta restaurování v Litomyšli jako umělecky zaměřená fakulta již den otevřených dveří měla v listopadu 2009. Přijímání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia uzavírá již 22. ledna 2010.

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům na 65 studijních programů s více než 130 obory, z toho v bakalářském studiu 25 programů s 52 obory. V rámci studia mají posluchači také možnost strávit jeden nebo dva semestry na partnerských vysokých školách v zahraničí.


FakultaDen otevřených dveříPřípravný kurzPodání přihlášek  do
Fakulta chemicko-technologická

12. ledna

(10:00 nový areál fakulty v univerzitním kampusu)
z chemie31. března
Dopravní fakulta Jana Pernera

14. ledna

(10:00 univerzitní aula)
 15. března
Fakulta zdravotnických studií

14. ledna

(15:30 areál v Průmyslové ulici)
 28. února
Fakulta elektrotechniky a informatiky

15. ledna

(10:00 univerzitní aula)
 31. března
Fakulta filozofická

21. ledna

(9:00 budova DB ve Studentské ul. 95)
z angličtiny, němčiny, humanitních studií a filozofie28. února
Fakulta ekonomicko-správní

22. ledna

(10:00 a 13:00 univerzitní aula)
z matematiky28. února