Dokázal prý, že nápis nalezený na keramickém střepu o velikosti 15 krát 16,5 centimetru spadá do období vlády krále Davida, tedy podle tradice mezi roky 1003 až 970 před naším letopočtem.

Střep nalezl před rokem a půl archeolog Josef Garfinkel jižně od Jeruzaléma, odkud je vidět údolí Elah, v němž David podle legendy bojoval s filištýnským obrem Goliášem. Garfinkel už tehdy tvrdil, že je text v hebrejštině.

Podle Galila jsou to instrukce, jak se chovat k chudým, k otrokům, cizincům, vdovám a sirotkům.

Střep samotný je starý 3000 let. Ve vrstvě, v níž byl nalezen, se našla také spálená olivová pecka, jejíž stáří se podařilo určit pomocí uhlíkové metody. Pochází z let mezi 1000 až 975 před naším letopočtem, tedy ze zlatého období Davidovy vlády.

Za nejstarší hebrejské texty byly dosud považovány pergamenové svitky nalezené u Mrtvého moře. Ve srovnání s novým nálezem jsou o 850 let mladší.