Stopy našli polští vědci Grzegorz Niedźwiedzki z fakulty biologie na Varšavské univerzitě a Piotr Szrek ze Státního geologického institutu. Živočichové, kteří se před skoro 400 milióny let pohybovali v okolí dnešních Kielců, již měli na nohou prsty, díky nimž mohli pravděpodobně udržovat stabilitu při pohybu po bahnitém dně mělké laguny.

Podle dosavadních poznatků paleontologů se zvířata s končetinami s prsty po Zemi pohybovali teprve o několik desítek miliónů let později. Doposud vědci také předpokládali, že první čtyřnozí živočichové vyšli na pevninu z řek a jezer, tedy ze sladkých vod. Nicméně z nálezů Niedźwiedzkého a Szreka vyplývá, že původně žili v mořích.

V oblasti Kielců byly kdysi mělké laguny. Při odlivu se velké části mořského dna odvodňovaly, zůstávali na nich drobní živočichové, kteří se stali potravou obratlovců. Díky nohám mohli tehdejší obratlovci lovit v mělké vodě nebo na místech, kde po odlivu voda nebyla, a tak vstoupili na pevninu, říká Szrek.

Se svým kolegou našli zkamenělé stopy několika desítek zvířat různé velikosti, některé byly široké asi čtvrt metru. Tito tvorové byli podobní pravděpodobně dnešním mlokům, byli ale až 2,5 metru dlouzí.

Nyní Niedźwiedzki a Szrek chtějí pátrat po zkamenělinách prvních čtyřnožců. Různé nálezy již mají, ale podrobnosti o nich ještě nechtějí zveřejňovat.

Paleontologové v jižní části Polska zajímavé informace o životě na Zemi před stovkami milionů let nacházejí velmi často. Například Niedźwiedzki tu našel pozůstatky jednoho z nejstarších dravých dinosaurů.