Už několik let přitom tabulku školní úrazovosti vede Pardubický kraj, nejméně se ve škole zraní žáci z Prahy. Obecně však úrazy ve školách nebývají vážné, školáci si nejčastěji poraní nohy a ruce.

"Ve školách se nedaří výrazněji snižovat úrazovost. Prevence je málo účinná a často pouze formální, orientovaná na všeobecná opatření," uvádí inspekční zpráva. V minulém školním roce se ve školách přihodilo 31 456 úrazů, což je proti předchozímu roku pokles o 6,4 procenta. V porovnání s celkovým úbytkem žáků na školách je to však jen malé zlepšení.

Polovina úrazů se přihodí v hodinách tělesné výchovy, více než pětina se pak stane o přestávkách. Mluvčí inspekce Libor Vacek však uvedl, že zranění většinou nebývají nijak vážná, jde hlavně o zlomeniny a potlučeniny. Zhruba 50 procent všech úrazů jsou poranění rukou, asi 30 procent jsou poranění nohou, pak prý s velkým odstupem následují úrazy hlavy. Každý druhý úraz se podle statistik přihodí nešťastnou náhodou, každý třetí z nekázně. Drtivá většina všech úrazů se stane žákům základních a středních škol.

Na Prdubicku se zranili tři ze sta žáků

Tabulky školní úrazovosti vede už několik let Pardubický kraj, kde se v loňském školním roce v přepočtu na 100 osob ve škole zranili hned tři lidé. V těsném závěsu za tímto krajem je Vysočina a Liberecký kraj, naopak nejméně úrazů si přivodily děti z Prahy a středních Čech.

Opatření přijatá ke zlepšení situace jsou v 75 procentech zaměřená na výchovu a prevenci. Jejich účinnost se však projeví až v tomto školním roce.

Inspekce také mimo jiné sledovala výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu. "Zejména v základních školách se zlepšila kvalita školního stravování odpovídající zdravé výživě," konstatovali inspektoři. Zdravé potraviny jsou prý ve školách dostupnější a děti také mají lepší přístup k nápojům během dne, což je v souladu se zásadami zdravé výživy.

Kraj
Počet úrazů na 100 žáků
Pardubický 3,1
Vysočina 2,7
Liberecký 2,7
Královéhradecký 2,3
Zlínský 2,0
Jihomoravský 1,9
Olomoucký  1,9
Moravskoslezský 1,9
 Plzeňský 1,8
 Karlovarský 1,5
 Ústecký 1,5
 Jihočeský 1,4
 Středočeský 1,4
 Praha 1,1