„Česká republika je malou, exportně zaměřenou ekonomikou. Krizi jsme si nezavinili sami, ale byla k nám ‚importována‘. To samé musí platit i o následném oživení,“ říká šéf institutu Miroslav Křížek.

O oživení můžeme podle Křížka opatrně mluvit v sousedním Německu, kde začala tamní ekonomika šplhat ve třetím čtvrtletí rychlostí 0,7 procenta a poslední prognózy jsou velmi optimistické.

„Přestože hlavní impuls pro oživení musí přijít zvenku, vhodně nastavenými podmínkami můžeme oživení pomoci. V této souvislosti doporučujeme co nejvíce podporovat činnost živnostníků a podnikatelů,“ uvedl Křížek.

Nezaměstnanost vyvrcholí v květnu

Další makroekonomický ukazatel, nezaměstnanost, podle IDE  v příštím roce dále poroste, přičemž vrcholu by měla dosáhnout kolem května roku 2010, a to hodnoty 9,2 procentního bodu. Od tohoto bodu by měla začít pomalu klesat. Za dalším růstem lze hledat převážně druhou vlnu propouštění, kterou si podniky tradičně plánují na začátek roku. V té sehraje svoji roli také útlum automobilek a jejich subdodavatelů po odeznění poslední vlny šrotovného.

V příštím roce se podle IDE dočkáme také výrazného nárůstu veřejného dluhu, a to až na hodnotu 1,5 biliónu korun a 40 procent HDP. Ačkoliv je 40 procent v porovnání s jinými státy, jako jsou Itálie, Velká Británie nebo Japonsko, relativně malou částkou, veřejný dluh představuje pro Českou republiku velkou hrozbu.

„Nárůst veřejného dluhu je globálním problémem, se kterým se potýkají všechny vyspělé ekonomiky světa a většinou dokonce i ve větší míře než Česká republika. Narozdíl od jiných států však nemáme schopnou reprezentaci, připravenou tento problém řešit. V době, kdy loď míří na skálu, není možné, aby se skupinka lidí hádala o kormidlo. Pokud v brzké době neukážeme, že jsme připraveni se s tímto problémem utkat, ztratíme v očích věřitelů a investorů důvěryhodnost, což povede jen k dalšímu zadlužování a závažným důsledkům, jakými může být v lepším případě například ztráta těžce získaného ratingu,“ dodává Křížek.