Program organizuje Střední škola elektrotechniky a spojů v Ústí nad Labem ve spolupráci se společnostmi CELN Praha a CISCO. Jde o vyšší formu vzdělávacích programů v oblasti IT určených nejen učitelům IT a správcům sítí, ale i všem pedagogickým pracovníkům - učitelům, ředitelům škol, výchovným poradcům, dalším poradenským pracovníkům ve školství a odborným pracovníkům a managementu všech typů škol Ústeckého kraje.

Jedná se o specializované kurzy s názvy CCNA DISCOVERY, CCNA EXPLORER a nástavbový kurz, který je pokračováním těchto kurzů s názvem SECURITY. Pro absolventy programu Síťový specialista 1+2 je připraveno pokračování v kurzech 3+4. Kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výstupem těchto programů je dosažení znalostí nutných k získání mezinárodně uznávaného certifikátu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Cena kurzu stejné náplně v komerčním prostředí představuje hodnotu cca 100 tis. Kč. V rámci zmiňovaného programu je kurzovné hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu.