Nové testy pracují na bázi metody tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR – polymerase chain reaction). Skládají se ze dvou částí: zařízení pro automatické čištění a detekci nukleových kyselin (tedy DNA nebo RNA) a systému, který jejich množství kvantifikuje, informoval časopis Visions.

Jak je možné spočítat tak nepatrné částice, jakými jsou fragmenty nukleových kyselin? Vědci přišli s neobvyklým řešením. Dokázali vyrobit velmi malé magnetické částice, které jsou odolné vůči fyzickým i chemickým vlivům. Mají tu vlastnost, že se dokážou navázat na části nukleových

kyselin. Potom už stačí jen spočítat množství těchto nepatrných „magnetů“ ve zkoumaném vzorku a prokázat tak virovou nálož u pacienta.

Metoda výrazně snižuje množství krve potřebné k testu až na hranici 0,5 mililitru. Největším přínosem je ovšem fakt, že metoda prokáže ve vzorku přítomnost pouhých několika virů.